ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

วันนี้ (12 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในการประชุม นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงท้องถิ่น และ ส.ส. ทำงานร่วมกัน เมื่อเกิดน้ำท่วมให้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เตรียมแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก จะต้องแก้ไขปัญหาระบายน้ำทันที หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และเตรียมตัวอพยพ จะต้องมีการจัดหาสถานที่พักชั่วคราวให้ประชาชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ประสบปัญหาการระบาดโควิด-19 ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด
จากนั้นในเวลา 15:30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมเยี่ยมชมสะพานน้ำยกระดับ ระบบระบายน้ำคลองชายฝั่งและลำน้ำสาขา ซึ่งเป็นการระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย โดยถือเป็นสะพานน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย “ยกน้ำข้ามถนน” สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-ถนนเทพารักษ์