ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหา

วันนี้ (11 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ การเร่งระบายน้ำในลำคลองสำคัญ เพื่อให้ปริมาณน้ำลดลงโดยเร็ว รวมทั้งยังติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการให้มากที่สุด และยังได้สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้