นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3
ปัจจุบันปริมาณโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำให้การรักษาไม่อาจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โลหิตในคลังของสภากาชาดไทยลดเหลือน้อยลง นำมาซึ่งการบริจาคโลหิตเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ นอกจากจะทำให้เราได้กุศลจากการให้แล้ว ยังได้สุขภาพที่ดี เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้ดีขึ้น ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย สภาพเครื่องยนต์ก็แย่ ซึ่งการบริจาคโลหิตทำให้เลือดสมดุล ระบบต่างๆในร่างกายกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ระบบเลือดไหลเวียนมากขึ้น โดยในวันนี้ทุกคนๆ พร้อมใจมาร่วมบริจาคโลหิต บริจาคร่างกายและอวัยวะ ซึ่งแสดงถึงความเสียสละ การอุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ