นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน กิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E. ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน กิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E. ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน กิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E. ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน กิจกรรมรวมพลคน D.A.R.E. ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียนเข้าร่วม
การดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เป็นโครงการซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาครู D.A.R.E. ตามมาตรฐานฯ เพื่อให้เด็กมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเข้าใจถึงปัญหายาเสพติด และเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยครูตำรวจ D.A.R.E. ทำการสอนให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของครูตำรวจแดร์ และเหล่านักเรียนแดร์
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ