นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ของการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายหลังได้รับการยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ