นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 175

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 175

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 175

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 175 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 83 ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จำนวน 107,625 ราย รักษาหายสะสม 106,668 ราย กำลังรักษาอยู่ 526 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 353 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 602,389,641 ราย รักษาหายแล้ว 577,157,368 ราย เสียชีวิต 6,476,104 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรกจำนวนผู้ป่วยสะสม คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฝรั่งเศส บราซิล และเยอรมนี ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,062 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 2,027 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 35 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,415,826 ราย รักษาหายแล้ว 2,420,827 ราย และเสียชีวิตสะสม 10,411 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,912,236 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 98.99% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่ฉีดวัคซีน โควิด 19 ครบ 2 เข็ม จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 3 เท่าของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 และถ้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 3 เข็ม จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ 6 เท่า และผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 6 เท่าของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 และถ้าฉีดวัคซีน โควิด 19 ครบ 3 เข็ม จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ 8.5 เท่ารายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 103 เตียง ใช้ไป 27 เตียง คงเหลือ 76 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 234 เตียง ใช้ไป 49 เตียง คงเหลือ 185 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1,099 เตียง ใช้ไป 432 เตียง คงเหลือ 667 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 18 เตียง คงเหลือ 112 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,566 เตียง ใช้ไป 265 เตียง คงเหลือ 1,040 เตียง
ล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค โดยมีขั้นตอนในการล้างตลาด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1.ใช้ไม้กวาดหยากไย่ ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม รวมทั้งกวาดเศษขยะตามพื้นทางเดิน รางระบายน้ำและแผงจำหน่ายอาหาร
2.จากนั้นขัดด้วยผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรกตามพื้น ทางเดิน รางระบายน้ำแผงจำหน่ายอาหารแล้วใช้น้ำฉีดล้างให้สะอาด
3.หากมีคราบไขมัน ให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู เพื่อช่วยขจัดคราบไขมันหรืออาจใช้น้ำหมักชีวภาพ(EM)เพื่อช่วยกำจัดไขมันและกลิ่นทดแทนการใช้สารเคมี
ขั้นตอนที่ 2
1.การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน 60% อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำ และรดบริเวณพื้นทางเดิน แผงจำหน่ายอาหาร ทางระบายน้ำทิ้งให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้ เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค
2.ควรมีการสำรวจท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดอยู่เสมอ หากอุดตันหรือสกปรก มีขยะไปสะสม ควรทำการลอกท่อระบายน้ำทันที
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ”
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ