นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1
สำหรับกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 กำหนดรายงานตัว ณ หอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พร้อมแสดงผลตรวจ ATK) เวลา 09.00 น. และซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานธงลูกเสือ จัดตั้งแถวเดินเข้าสนามหน้าพลับพลาที่ประทับ ในเวลา 09.30 น. หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานธงลูกเสือ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในเวลา 16.00 น.
โดยในที่ประชุมมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงแก่ เจ้าหน้าที่ประจำธง และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ