นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 141

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 141

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 141

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 141 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 813 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 655 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 158 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 54,819 ราย รักษาหายสะสม 53,980 ราย กำลังรักษาอยู่ 7,524 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 453,639,251 ราย รักษาหายแล้ว 387,593,049 ราย เสียชีวิต 6,051,079 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 24,792 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 24,308 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 246 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 80 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 158 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 913,214 ราย รักษาหายแล้ว 721,582 ราย และเสียชีวิตสะสม 1,877 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,669,315 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 94.14% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 77 เตียง ใช้ไป 27 เตียง คงเหลือ 50 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 291 เตียง ใช้ไป 76 เตียง คงเหลือ 215 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,691 เตียง ใช้ไป 1,623 เตียง คงเหลือ 1,068 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,314 เตียง ใช้ไป 4,653 เตียง คงเหลือ 2,661 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 10,513 เตียง ใช้ไป 6,064 เตียง คงเหลือ 4,449 เตียง
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการเข้าร้านอาหารช่วงสถานการณ์โควิด-19 ควรปฏิบัติตัว ดังนี้
1. สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และตรวจคัดกรองตามที่ทางร้านกำหนด
2. ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการเพื่อใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
3. ควรเว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ทางร้านกำหนด
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ควรถอดออกขณะรับประทานอาหารเท่านั้น
5. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
6. ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่จัดไว้เท่านั้น
7. ชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”