นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 134

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 134

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 134

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 134 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 990 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 769 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 221 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 39,367 ราย รักษาหายสะสม 31,549 ราย กำลังรักษาอยู่ 11,729 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 28 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 428,195,806 ราย รักษาหายแล้ว 356,008,302 ราย เสียชีวิต 5,924,968 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 21,232 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 20,839 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 65 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 168 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 547,358 ราย รักษาหายแล้ว 405,964 ราย และเสียชีวิตสะสม 1,032 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,652,370 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 92.75% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 25 เตียง คงเหลือ 105 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 322 เตียง ใช้ไป 69 เตียง คงเหลือ 253 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,505 เตียง ใช้ไป 1,411 เตียง คงเหลือ 2,094 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 11,231 เตียง ใช้ไป 6,110 เตียง คงเหลือ 5,121 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 15,188 เตียง ใช้ไป 7,615 เตียง คงเหลือ 7,573 เตียง
? 10 ข้อแนะนำการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับตลาดนัด
1. มีจุดคัดกรองและประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโควิด-19
2. มีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
4. ผู้ขายสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดและพบแพทย์ทันที
5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
6. ทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหารสดและมีการจัดการขยะ
7. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ
8. อาหารสดจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร
9. อาหารปรุงสำเร็จ มีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับทุกครั้ง วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
10. ผู้ซื้อวางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด (รีบซื้อ-รีบกลับ)
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”