นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 130

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 130

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 130

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 130 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 979 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 770 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 209 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 28,126 ราย รักษาหายสะสม 19,153 ราย กำลังรักษาอยู่ 9,965 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 406,270,115 ราย รักษาหายแล้ว 326,039,900 ราย เสียชีวิต 5,808,584 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 15,242 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 14,885 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 40 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 182 รายและจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 135 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 337,680 ราย รักษาหายแล้ว 258,841 ราย และเสียชีวิตสะสม 689 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,643,022 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 92.22% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 127 เตียง ใช้ไป 24 เตียง คงเหลือ 103 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 396 เตียง ใช้ไป 65 เตียง คงเหลือ 331 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,116 เตียง ใช้ไป 573 เตียง คงเหลือ 2,543 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 15,886 เตียง ใช้ไป 6,606 เตียง คงเหลือ 9,280 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 19,525เตียง ใช้ไป 7,268 เตียง คงเหลือ 12,257 เตียง
แนวทางการทำความสะอาดบ้านในยุคโควิด แยกตามสถานการณ์ ดังนี้
ในบ้านที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาว ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด อาจมีอาการกำเริบเพราะไอระเหยจากสารเคมี ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่ทำความสะอาด ดูวิธีใช้บนสลาก หากใช้ผิดอาจไม่ได้ผลหรือเป็นอันตรายได้ ระหว่างทำความสะอาด ควรสวมถุงมือ สวมหน้ากาก และเปิดหน้าต่างระบายอากาศ ในบ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ใช้สบู่ เนื่องจาก เชื้อโควิดห่มหุ้มด้วยชั้นไขมัน ดังนั้นน้ำกับสบู่นอกจากใช้ล้างมือแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้ดี
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”