นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 ทั้งนี้ ในการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด