นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการเรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 81 ประจำวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าวด้วยณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

??จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 576 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 458 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 118 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 114,561 ราย รักษาหายแล้ว 102,000 ราย กำลังรักษาอยู่ 11,283 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,278 ราย

??หลักการปฏิบัติ Universal Prevention for Covid-19 หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยงแต่ให้คิดเสมอว่าเราอาจติดเชื้อ โควิด 19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ ดังนั้นขอให้ทุกคนต้องป้องกันตนเองที่จะไม่ไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
1.ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในทุกสถานที่
3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9. เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ชุดตรวจ ATK เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

??จังหวัดสมุทรปราการเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แบบ Walk In 5 จุด เข็มที่ 1 ซิโนแวคสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกเชื้อชาติ (มีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางประกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางประกอก 3 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย และสถาบันราชประชาสมาสัย และระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 ณ วัดบัวโรย โดยโรงพยาบาลบางเสาธง
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,081,517 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,312,208 คน ซึ่งคิดเป็น 82.42%ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2564

?รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 242 เตียง ใช้ไป 150 เตียง คงเหลือ 92 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,013 เตียง ใช้ไป 2,573 เตียง คงเหลือ 440 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 12,387 เตียง ใช้ไป 6,480 เตียง คงเหลือ5,907 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 15,642 เตียง ใช้ไป 9,203 เตียง คงเหลือ 6,439 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม
??ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
??“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”