นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยของกองทัพเรือ

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยของกองทัพเรือ

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยของกองทัพเรือ

วันนี้  6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยของกองทัพเรือในการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางพลีและร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาด เก็บผักตบชวา ขยะมูลฝอยบริเวณคลองสำโรง ณ จุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำ บริเวณสะพานวัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ