นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน แสง สี เสียง สงกรานต์พระประแดง

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน แสง สี เสียง สงกรานต์พระประแดง

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน แสง สี เสียง สงกรานต์พระประแดง

     วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน แสง สี เสียง สงกรานต์พระประแดง พร้อมด้วย นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานในครั้งนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการ Maha Water Festival สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น
      โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดงานแสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า การออกร้านจำหน่ายสินค้า เช่น สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของกิน ในจังหวัดสมุทรปราการอีกมากมาย การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ในไทย ในโอกาสที่ได้รับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก UNESCO สงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานสงกรานต์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดง ตำนานสงกรานต์พระประแดง จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านชมการละเล่นสะบ้ารามัญ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ