นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ จุดตรวจหน้า สภ.พระสมุทรเจดีย์บริเวณหน้า ถนนสุขสวัสดิ์ และ จุดตรวจหน้าปั๊ม ปตท. ถนนประชาอุทิศ 90 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ถนนประชาอุทิศ 90 ตำบลปากคลองบางปลากด
วันนี้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร พร้อมคณะตรวจเยียมชุดที่ 4 ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการ 2 จุด คือจุดตรวจหน้า สภ.พระสมุทรเจดีย์บริเวณหน้า สภ.พระสมุทรเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ และจุดตรวจหน้าปั๊ม ปตท. ถนนประชาอุทิศ 90 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ถนนประชาอุทิศ 90 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำจุดตรวจในการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถานการณ์เหตุการปกติ