นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบบริจาคอาหารกล่อง Chef Caresc จำนวน 3,512

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบบริจาคอาหารกล่อง Chef Caresc จำนวน 3,512

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบบริจาคอาหารกล่อง Chef Caresc จำนวน 3,512

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบบริจาคอาหารกล่อง Chef Caresc จำนวน 3,512 กล่อง จาก นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ รองประธานมูลนิธิ วีวี แซร์ ร่วมกับบริษัท เซฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด และบริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ และครัวเรือนเปราะบางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ มูลนิธิ วีวี แชร์ (W Share Foundation) ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง เพื่อนำไปขยายผลตามแนวทางบันทึกมูลนิธิ วีวีแชร์ ร่วมกับมูลนิธิ เชฟแคร์ส และบริษัทเปอโยต์ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง

สำหรับอาหารกล่องที่ได้รับบริจาคทางชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (อพม.) และประธาน อพม. อำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์) จะนำไปส่งมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางเพื่อสร้างความสุข ลดความรุนแรง เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2565 ด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ