นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ รวมทั้งตรวจเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน 2 ครัวเรือน คือ
1.นายจอม แผ้วใจดี ซึ่งเป็นบ้านที่ประชาชนจิตอาสาร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้
2. นางอริสา รังษี ซึ่งเป็นบ้านที่ประชาชนจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวบ้าน และร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ