นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และบางปะกง พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และบางปะกง พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และบางปะกง พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และบางปะกง พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องบอลลูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มเจ้าพระยา และบางปะกง พื้นที่จังหสัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 09.30 น. เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงคะแนนคัดเลือกกันเอง เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหสัดสมุทรปราการ จำนวน 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่