นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (แบบพิเศษ 6 ชั้น รูปตัว L) และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบรอบ 14 ปี

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (แบบพิเศษ 6 ชั้น รูปตัว L) และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบรอบ 14 ปี

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (แบบพิเศษ 6 ชั้น รูปตัว L) และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.49 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (แบบพิเศษ 6 ชั้น รูปตัว L) และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบรอบ 14 ปี โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมกับพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบ 14 ปี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นี้โดยโรงเรียนได้ทูลเชิญ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน และวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ครบรอบ 14 ปี และมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้จัดการแสดงต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน และจัดแสดงผลงานพร้อมกับประวัติของโรงเรียนให้ผู้ร่วมงานได้ชม