นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย 4.0 รุ่นที่ 1

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย 4.0 รุ่นที่ 1

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย 4.0 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย 4.0 รุ่นที่ 1 ณ MOOVE – Event Centre หลังเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
โดยโครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ และเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ เกิดพลังความคิดในการพัฒนาสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ