นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิหารพระพุทธชินราช พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรปราการ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ของจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ