นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ อำเภอพระประแดง เพื่อตรวจความพร้อมและประเมินผลจุดตรวจจุดบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่