นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดกิจกรรมดำเนินการสำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย ณ ห้างแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกฤษฎา ทองสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสำรวจปริมาณเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะนำพาเชื้อก่อโรคทั้งในคนและสัตว์เข้ามาในประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยทางอาหารของผู้บริโภค และส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK”
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ