นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมาย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 หลังคาเรือน ณ ซอยนวลเนตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลบางปู และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางปูใหม่ เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลตำบลบางปู สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ