นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 7

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 7

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 7 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ย1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
? รายงาน ผลความก้าวหน้าคณะฯ ทำงานแต่ละชุด ประกอบด้วย
– คณะทำงานการพัฒนาโครงข่ายการตลาดเพื่อความยั่งยืน
– คณะทำงานผลิตภัณฑ์ปลาสลิดกะปิ อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยวและน้ำพริก
– คณะทำงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
– คณะทำงานผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัว
– คณะทำงานผลิตภัณฑ์จาก “จาก”
ซึ่งทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานทั้ง 5 คณะ จนกว่าจะครบกำหนดการดำเนินโครงการ ต่อไป