นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการตลาดนัดปากน้ำ ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการตลาดนัดปากน้ำ ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการตลาดนัดปากน้ำ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการตลาดนัดปากน้ำ ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดสมุทรปราการจึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำตลาดนัดตลาดชุมชนร้านธงฟ้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนการหาพื้นที่ที่จะทำตลาด โดยการจัดงานจำหน่ายสินค้าขึ้นทุกอำเภอ
ทั้งนี้ การกำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดปากน้ำ จะจัดจำนวน 6 ครั้งโดย จัดงานจำหน่ายทุกอำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ