นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (12 ก.ย. 64) เวลา 13:00 น. ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ให้การต้อนรับ
.
จากนั้นในเวลา 15:30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมเยี่ยมชมสะพานน้ำยกระดับ ระบบระบายน้ำคลองชายฝั่งและลำน้ำสาขา ซึ่งเป็นการระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย โดยถือเป็นสะพานน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย “ยกน้ำข้ามถนน” สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-ถนนเทพารักษ์