นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ บริจาคเงินให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมโครงการ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ บริจาคเงินให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมโครงการ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ บริจาคเงินให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมโครงการ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเด็กและเยาวชน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการเยียวยากรณีประสบอุบัติเหตุของ นางสาว Judith van Berkom นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ จำนวน 1,000 ยูโร พร้อมได้ส่งมอบเงินบริจาคให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาว Judith van Berkom ชาวเนเธอร์แลนด์ ประสบอุบัติเหตุตกท่อ เนื่องจากกระเบื้องปูทางเดินแตกหักและชำรุด ในพื้นที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และภายหลังได้เดินทางกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ ซึ่งต่อมา นางสาว Judith van Berkom ได้เรียกร้องให้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก และสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการชดเชยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับจ้างงานก่อสร้างในจุดดังกล่าวได้ชดเชยค่าเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 1,000 ยูโร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ทราบว่า นางสาว Judith van Berkom ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีความประสงค์จะบริจาคเงินที่ได้รับจากการเยียวยากรณีประสบอุบัติเหตุดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยผ่านจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มอบเงินบริจาคดังกล่าวชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ