ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แถลงผลปฏิบัติการ “TASK FORCE ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดและนักค้ารายสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ”

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แถลงผลปฏิบัติการ “TASK FORCE ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดและนักค้ารายสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ”

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แถลงผลปฏิบัติการ “TASK FORCE ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดและนักค้ารายสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ”

     วันที่ 9 เมษายน 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรภาค 1 นำโดย พลตำรวจตรี วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงผลปฏิบัติการ “TASK FORCE ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดและนักค้ารายสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ” ณ อุทยานการเรียนรู้ หอชมเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้
     ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ดำเนินการระดมปิดล้อม ตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติด สืบสวนจับกุมและขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิด ซึ่งได้บูรณาการกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 โดยได้ทำการปิดล้อมตรวจค้น ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 21 ครั้ง โดยทำการตรวจค้นรวม 701 แห่ง ขอหมายค้นรวม 481 หมาย จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด จำนวน 1,106 ราย ตรวจยึดของกลางยาเสพติด ยาบ้า 409.740 เม็ด ยาไอซ์ 2,418.6 กรัม เคตามีน 2,797 กรัม เฮโรอีน 9,216.4 กรัม ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินรวมกว่า 20,912,365 บาท จับกุมอาวุธปืน 78 กระบอก จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 85 หมาย โดยได้ทำการขยายผล รวบรวมข้อมูลและหลักฐานของผู้ติดรายสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่อง
     ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้เปิดปฏิบัติการ “TASK FORCE ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติด และนักค้ารายสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ “ช่วงระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 และการปฏิบัติ ดังนี้ ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 39 เป้าหมาย จับกุมหมายจับคดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด จำนวน 14 หมาย จับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน จำนวน 4 หมาย ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด จำนวน 3 หมาย จับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 105 ราย ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 6,696 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 223.65 กรัม ยาเค 967.9 กรัม ยาอี จำนวน 178 เม็ด อาวุธปืน จำนวน 28 กระบอก ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนและสังคมโดยรวมมีความสงบสุข
      ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือพบเบาะแสในการกระทำผิด ขอให้แจ้งข้อมูลมายัง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์หมายเลข 0-2387-2512 เว็บไซด์ http://samutprakran.police.go.th/index.php/th-th/. สายด่วน 191 และสายด่วนร้องเรียนหมายเลข 1386
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ