จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

     วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานแถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -21 เมษายน 2567 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง และบริเวณใกล้เคียงในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
     โดยเทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสืบสานประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยรามัญ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์พระประแดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประทศได้รู้จักมากขึ้น กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ได้แก่ การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนแห่นก แห่ปลา การสาธิตการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง
     งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง เป็น 1 ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 4 ภาค ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยแต่เดิมเรียกกันว่า งานสงกรานต์ปากลัด เป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ชาวไทยรามัญได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักกรี ตามประเพณีเมื่อถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะแต่งกายชุดไทยรามัญไปทำบุญตามวัดต่างๆ และมีการปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการเล่นสะบ้าตามบ้านเรือนต่างๆ
     งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จะจัดหลังจากวันสงกรานต์ไทยไปหนึ่งอาทิตย์ จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ การมีขบวนแห่นางสงกรานต์ พร้อมด้วยขบวนแห่นก-แห่ปลา ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาที่หลายหน่วยงาน / หมู่บ้านร่วมกันจัดขึ้น สงกรานต์พระประแดงนั้น เป็นที่สนุกสนานยิ่งนักเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศ ถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ