จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัญ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัญ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัญ ประจำปี 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า อำเภอพระประแดง โดยมี นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง และ นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

โดยในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย ณ เวทีประกวดหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง

วันที่ 21-23 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น. ชมการละเล่นสะบ้ารามัญตามหมู่บ้านต่าง ๆ ชมการแสดงทะแยมอญ การแสดงแสงสี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า การแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง ชมการกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพระประแดง ชมพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ตลอดงานชมการละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า และหมู่บ้านรามัญ การแสดงทะแยมอญ การกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลเมืองพระประแดงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งไทย ใส่เสื้อลายดอก แต่งชุดหนุ่มลอยชาย-สาวรามัญ มาเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดงในช่วงดังกล่าวด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ