จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา สมุทรปราการเกมส์ และเมืองปราการเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา สมุทรปราการเกมส์ และเมืองปราการเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา สมุทรปราการเกมส์ และเมืองปราการเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “สมุทรปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “เมืองปราการเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ ตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “เมืองปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2566 โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดในสังกัดภาค 1 จำนวน 14 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) “สมุทรปราการเกมส์” ได้แก่ นกนางนวล “สุขใจ” และสัญลักษณ์นำโชค “เมืองปราการเกมส์” ได้แก่ นกนางนวล “นู๋นวล”

โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ทั้งสนามแข่งขัน ที่พักสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ การดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ