จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อ ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อ ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อ ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ตลาดน้ำเรือบิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Soft Power ในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เกิดรายได้ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ โดยการสืบสานและต่อยอดจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาให้เกิดอาชีพรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และเครือข่ายทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจาก 6 อำเภอ

ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแห่กลองยาวของคณะบางปลารวมใจ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของดีบ้านฉันจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรม นิทรรศการผ้าไทย เดินแบบผ้าไทย แสดงวิถีชีวิตของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น (คาว/หวาน) ประกวดแข่งขันการประกอบอาหารต้มยำกุ้งและส้มตำลีลา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภท เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ขอเชิญประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ตลาดน้ำเรือบิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ