จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566 การประกวดนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย ณ เวทีประกวดหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง โดยมี นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานครั้งนี้

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. จะมีพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพระประแดง พิธีปล่อยนก ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม

จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลเมืองพระประแดงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งไทย ใส่เสื้อลายดอก แต่งชุดหนุ่มลอยชาย-สาวรามัญมาเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดงในช่วงดังกล่าวด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ