จังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวโรงแรม คริสตัล ศรีวารี ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับนักท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ผ่อนคลาย

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวโรงแรม คริสตัล ศรีวารี ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับนักท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ผ่อนคลาย

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวโรงแรม คริสตัล ศรีวารี ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับนักท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ผ่อนคลาย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดตัวโรงแรม คริสตัล ศรีวารี อ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมตัดริบบิ้นเปิดตัวโรงแรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ หลังรัฐบาลเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่อนคลาย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกจำนวนมาก จังหวัดสมุทรปราการมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม อาทิ พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประเพณีรับบัว งานสงกรานต์พระประแดง เป็นต้น

และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท คริสตัล ศรีวารี จำกัด จึงได้ดำเนินการเปิดตัวโรงแรมคริสตัล ศรีวารี ขึ้น โดยมีห้องพัก จำนวน 138 ห้อง 4 ตึก 3 รูมไทร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิสามารถเดินทางได้สะดวก เพื่อรองรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ และประเทศไทยให้ฟื้นตัว เติบโตอย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่อนคลาย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ