จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
     ทั้งนี้ ตามที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. จังหวัดสมุทรปราการ จะรับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 72 ธง ต่อจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังจุดศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทางจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ