จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดทำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น./
     จากนั้น จะอัญเชิญไปยังอุโบสถวัดพิชัยสงคราม(หลังเก่า) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ และจะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 จากนั้นจะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดพิชัยสงคราม(หลังเก่า) และอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเก็บรักษาต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ