จังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านองค์พระสมุทรเจดีย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งบรรจุอยู่ในขันน้ำสาครประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระราชเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์สมณะศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์ 5 รูป เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต พระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป สวดภาณวาร
     น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัด และในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรปราการได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดแหล่งนี้เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
     วัดพิชัยสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโพธิ์ หรือ วัดนอก โดยอุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในพระราชพิธีสำคัญๆ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ