จังหวัดสมุทรปราการ หารือจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ” ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

จังหวัดสมุทรปราการ หารือจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ” ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

จังหวัดสมุทรปราการ หารือจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ” ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็น “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 11 ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมงานครั้งนี้

สำหรับปัญหาสายสื่อสารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นปัญหา ที่สะสมมายาวนาน และแก้ไขค่อนข้างยาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีข่าวอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีสาเหตุมาจากสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอผู้ขับขี่ทำให้อาการค่อนข้างสาหัส เหตุเกิดที่ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสายเคเบิ้ลที่พาดข้ามถนนจากอีกฝั่งมายังบ้านพักอีกฝั่ง คาดว่าสายอาจหลุดจากตัวล็อคที่หลังคาบ้านทำให้สายหย่อนตกลงมาขวางถนนจนเกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 ได้พยายามขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยได้นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีข้อตกลงและมีการตั้งคณะทำงานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการจุดประกายเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย และจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ