จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสืบสานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสืบสานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสืบสานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบ ก่อนนำไปส่งมอบในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
โครงการดังกล่าวได้เริ่มเมื่อขึ้นปลายปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน(หรือโรคคอหอยพอก)จำนวนมาก พระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมในภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น และจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมการประมงสมุทรปราการ และ สมาคมการประมงคลองด่าน ได้ร่วมกันสืบสานโครงการฯ ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 28 แล้ว โดยในปีนี้ได้เชิญชวนสมาชิกชาวประมง องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และร่วมกับกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร รวมจำนวนสิ่งของน้อมเกล้าฯถวาย ในปี พ.ศ.2567 ได้แก่ ปลากะตักแห้ง 7,785 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม 8,010 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 58,500 กระป๋อง น้ำปลา 12,156 ขวด กะปิ 2,502 กิโลกรัม และเกลือไอโอดีน 13,000 กิโลกรัม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ