จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดี ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดี ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดี ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้แทนกองทัพเรือ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ได้แก่ ปลากระป๋อง ปลากะตักแห้ง 7,920 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม 7,920 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 52,500 กระป๋อง กะปิ 2,556 กิโลกรัม เกลือไอโอดีน 10,000 กิโลกรัม และน้ำปลา 14,112 ขวด ซึ่งทางกองทัพเรือจะนำไปส่งมอบโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ

สำหรับโครงการฯ ได้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ. 2538 ในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่านป่วยเป็นโรคขาดสารไฮโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมากพระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

กองทัพเรือร่วมกับกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และองค์การสะพานปลา ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ