จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษา

จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษา

จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษา

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนพรรษา ครบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายในบริเวณงานการจัดแสดงนิทรรศการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ทรงประธานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปเป็นต้นแบบใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับได้ในกระบวนวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งมีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ