จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พระดาบส มินิมาราธอน 2023 “PHRADABOS RUN 2023”

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พระดาบส มินิมาราธอน 2023 “PHRADABOS RUN 2023”

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พระดาบส มินิมาราธอน 2023 “PHRADABOS RUN 2023”

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,มูลนิธิพระดาบส ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พระดาบส มินิมาราธอน 2023 (PHRADABOS RUN) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทาน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566 พระผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส และส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ เดินเฉลิมพระเกียรติ 2 กิโลเมตร, ฟันรัน 5 กิโลเมตร. และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ มูลนิธิพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ได้รับถ้วยพระราชทาน OVER ALL ชาย ได้แก่ นายสิริโชควัฒนา ไชยรบ และ OVER ALL หญิง ได้แก่ เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “มูลนิธิพระดาบส” เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน ให้ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ