จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในโอกาสครอบ 67 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 100 ใบ

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในโอกาสครอบ 67 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 100 ใบ

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในโอกาสครอบ 67 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 100 ใบ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในโอกาสครอบ 67 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 100 ใบ มูลค่า 10,000 บาท จากนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุกัณยา สิงห์ทอง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้

โดยทางบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Yamaha 67th Anniversary “Safety มีสติ” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 67 ปี ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ รุ่นพิเศษ โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน (Safety Riding) เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมและชุมชน ซึ่งได้ทำกิจกรรมกับลูกค้าทั่วประเทศในเดือน ครบรอบ 67 ปีของการก่อตั้งที่ผ่านไปแล้วนั้น ทั้งนี้ หมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ จำนวน 100 ใบ ที่ได้มอบให้ทางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนตามเห็นสมควรต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ