จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 50,000 ชิ้น จาก บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หน้าศาลากลางสมุทรปราการ