จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ คณะทำงานรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสง ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดนำร่อง ในการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกด้วยการติดแถบสะท้อนแสง โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการรถบรรทุก และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง 2. เพื่อลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง รวมถึงรถบรรทุกที่จอดส่งของล้ำเส้นจราจร และ 3. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดสมุทรปราการปลอดภัยจากอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ