จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ

       นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลให้กับผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThalD จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThalD” เพื่อเป็นการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลให้ “สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการและเพื่อเป็นการรองรับรัฐบาลและสังคมdigital ดังนั้น ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม “โหลด ThalD มีทองแจก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน ThalD
          โดยมีโชคดีผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThalD จำนวน 10 ราย ดังนี้
 รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ได้แก่ นางสาวชุติมนต์ เทพสุภา นักเรียนชั้น ม.4/3 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ รางวัลโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายสุรเชษฐ์ มะการุณ นักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 รางวัลเป็นกล่องของขวัญ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
– เด็กชายชัยนันท์ กลิ่นรุบรรณ์ นักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
– เด็กหญิงวรนันท์ ลออวัฒนกุล นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนวัดแพรกษา
– เด็กหญิงศิรภัสสร นาดี นักเรียนชั้น ม.2/11 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 รางวัลพัดลม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นางสาวชนิสร พงษ์ไทยวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
– นางสาวเจนี่ มิตรสามารถ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
 รางวัลเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายคริสุ จุไร นักเรียนชั้น ม.4/3 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 รางวัลกระติกน้ำร้อน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นางปริญญาภรณ์ เนียมจีน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เทศบาลตำบลเทพารักษ์
 รางวัลกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นางสาวณัฏฐนันท์ อินทรชิต นักเรียนชั้น ม.5/3 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ