จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงดังกล่าว

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น และเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ