จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ณ อุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระพระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครบรรจุใส่คนโท จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในอุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม
     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว จังหวัดสมุทรปราการจะเชิญคนโทบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเก็บรักษาต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ