จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนเข้าร่วม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง แพร่หลายและดำรงมั่นอยู่คู่ชาติไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา และนำผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อสืบสานงานประเพณีด้านพระพุทธศาสนา